เพื่อนรัก กับ เพื่อนพิเศษ

คงจะไม่ปฎิเสธว่า "เพื่อนรัก"
ยากนักที่จะหาพบเจอได้

มิควรหรือที่เราควรจะ  "รักษา"  แต่ไม่  "ครอบครอง"

มิควรหรือที่เราควรจะ  "ใส่ใจ"  แต่ไม่  "สอดรู้"

มิควรหรือที่เราควรจะ  "ห่วงใย"  แต่ไม่  "หวังผล"

มิควรหรือที่เราควรจะ  "ให้เกียรติ"  แต่ไม่  "ระแวง"

บางครั้งกว่าที่เราจะรับรู้
"เพื่อนรัก" ก็จากเราไปไกลแสนไกล
ทิ้งไว้แค่ภาพถ่ายเก่าเก่า กับความรู้สึก
ที่แม้จะแลกด้วยน้ำตา
ก็ไม่อาจจะไขลานกลับมาเริ่มใหม่ได้


ที่มา  http://byowen.wordpress.com

edit @ 8 Oct 2012 20:16:54 by FaFriend

Comment

Comment:

Tweet